Teen IOGA

Nova activitat!🙌

teen_yoga_classes

Aquest curs obrim una nova activitat a MOVI-MENT: Teen IOGA, classes de ioga per adolescents i pre-adolescents (a partir de 12 anys).

L’adolescència és una etapa de la vida molt intensa plena de descobriments i de canvis a diferents nivells, en la qual s’està formant la identitat de l’adolescent, a la vegada que s’estan donant molts canvis en el seu propi cos.

En les classes de Teen IOGA, igual que amb la resta de sessions, treballarem i potenciarem la salut del cos, la ment i l’esperit. Ajudarem als adolescents a prendre consciència del seu propi cos i dels processos de canvi, a augmentar la concentració, a reconèixer les seves emocions i fomentar l’autoconfiança. Sessions dinàmiques i d’esforç combinades amb treball conscient més pausat.

 

Teen-final1_03

Una eina molt positiva per tal que els adolescents i pre-adolescents continuïn el seu creixement sans i forts de manera equilibrada.

Teen IOGA
Divendres 17:30h